((การรับรองอย่างเป็นทางการจาก ดร.ฮัล สโตน และ ดร.ซีดร้า สโตน)

ข้อตกลงสากลว่าด้วย การสนทนากับเสียงภายใน
หรือ จิตวิทยาการรู้ทันตน (วอยซ์ ไดอะล้อค)

ที่มา

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเป็นแนวทางสำหรับผู้สัมภาษณ์ตัวตนและครูผู้สอนจิตวิทยาการรู้ทันตน สาระของแนวทางนี้จะช่วยให้ทั้งผู้รับบริการและนักศึกษาที่สนใจรับการสัมภาษณ์ตัวตน และเข้าอบรมในวิชาจิตวิทยาการรู้ทันตนนี้ สามารถเลือกสรรบุคลากรที่จะร่วมงานด้วยอย่างมีคุณภาพ

บทนำ

ตั้งแต่เริ่มงานนี้ในยุคต้น ๆ ฮัลและซีดร้า สโตนได้พัฒนาจิตวิทยาการรู้ทันตน เขาทั้งสองได้สร้างระบบเปิดที่ไม่มีลำดับชั้นใดใด ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะไม่ให้ประกาศรับรองวุฒิฐานะแก่ผู้ฝึกฝนวิชานี้ ด้วยเหตุนี้วิธีการของจิตวิทยาการรู้ทันตนนี้จึงสามารถนำไปใช้งานร่วมกับวิธีการอื่นและผสมผสานให้สอดคล้องได้อย่างยืดหยุ่น

ผลที่ตามมาก็คือ จิตวิทยาการรู้ทันตนนี้จึงเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางและปรากฏอยู่ในการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น อาจจะเรียกชื่อว่า การพัฒนาบุคลิกภาพ การบำบัดทางจิต การให้คำปรึกษา การพัฒนาองค์กร การให้คำแนะนำ การทำงานเรื่องสัมพันธภาพ ตลอดจนการแก้ไขความขัดแย้ง รวมทั้งศิลปะการแสดงและการสร้างสรรค์ การฝึกสมาธิ การเขียน และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม จิตวิทยาการรู้ทันตนนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษารวมทั้งเป็นหลักสูตรปริญญาโทในมหาวิทยาลัยที่มีความลึกซึ้งในระดับที่แตกต่างกันไป

งานนี้ได้พัฒนาเติบโตต่อเนื่องในหลายประเทศ อาทิเช่น อาร์เจนตีน่า ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยี่ยม บัลกาเรีย แคนาดา เดนมาร์ก อังกฤษ เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมันนี เนเธอร์แลนด์ อิสราแอล อิตาลี เม็กซิโก นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ เกาหลี โปแลนด์ รัสเซีย อาฟริกาใต้ เสปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ไทย และสหรัฐอเมริกา

แม้นปรากฏการณ์นี้จะน่าพอใจ แต่ก็มีผลเสียเกิดขึ้นตามมาเนื่องจากขาดระบบการออกใบรับรองและควบคุมคุณภาพ จึงมีผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ นำเสนอ การสัมภาษณ์ตัวตนและหลักสูตรสอนจิตวิทยาการรู้ทันตน หรือวอยซ์ไดอะล้อคโดยที่ตนเองผ่านการเรียนรู้ฝึกฝนเพียงเล็กน้อยหรือเรียนด้วยวิธีที่ล้าสมัย ปัญหาที่ตามมาคือ เป็นการยากสำหรับใครสักคนที่ต้องการจะค้นพบครู หรือผู้สัมภาษณ์ตัวตน ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อผู้สัมภาษณ์ตัวตนหลายคนที่ได้อุทิศตนเพื่อฝึกฝนงานนี้มาเป็นเวลายาวนาน

ดังนั้นพวกเราจึงเห็นว่า เราจำเป็นที่จะต้องตั้งแนวทางเพื่อรักษาเกณฑ์คุณภาพทำให้เกิดความชัดเจน และรักษาความน่าเชื่อถือของคำว่า “ผู้สัมภาษณ์ตัวตน” ไว้ ขณะเดียวกันเราก็ตระหนักถึงหลุมพรางของกรอบที่ตายตัวไม่ยืดหยุ่นรวมทั้งข้อจำกัดของการออกใบรับรอง และการแต่งตั้งในระบบที่มีลำดับชั้น กรณีดังกล่าวทำให้พวกเราเห็นความสำคัญที่จะใช้ กระบวนการรู้ทันตน เพื่อพิจารณาและสร้างสมดุลระหว่างขั้วของการสร้างมาตรฐานและกฎเกณฑ์โดยที่คำนึงถึงอิสรภาพและการสร้างสรรค์ในอีกขั้วหนึ่งไปพร้อม ๆ กัน

คู่ของขั้วตรงกันข้ามอีกคู่หนึ่งที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าคู่แรกก็คือ ขั้วระหว่าง “รูปแบบ” กับ “หัวใจสำคัญ” จากการทำงานร่วมกับฮัลและซีดร้า เราหวังว่า ในภายภาคหน้าสาระสำคัญของงานนี้จะยังเรืองแสงฉายผ่านทั้งผู้สัมภาษณ์ตัวตนและบรรดาครูผู้สอนจิตวิทยาการรู้ทันตน ผู้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนากระบวนการรู้ทันตนอย่างถึงที่สุดแล้วนั้นคือ การฝึกฝนการตื่นรู้และเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานกับจิตวิญญาณ ดังนั้นในการจัดทำมาตรฐานของงานนี้เราตั้งใจอย่างยิ่งยวดที่จะไม่ทำลายหัวใจสำคัญของงาน

ในระหว่างฤดูร้อนของปี 2008 ฮัลและซีดร้า สโตนได้สนับสนุนให้จัดตั้งกลุ่มแกนนำขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มบุคคลต่อไปนี้

ในฤดูใบไม้ร่วงของปี 2008 มาร์ธา ลู วอล์ฟ ได้จัดงานประชุมสากลของครูผู้สอนจิตวิทยาการรู้ทันตนขึ้นที่นิวยอร์ค ที่ประชุมนี้ได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นกันในหัวข้อดังกล่าวอย่างกว้างขวาง โดยได้รับคำแนะนำจากครูผู้สอนรุ่นอาวุโสและผู้สัมภาษณ์ตัวตนอื่น ๆ ซึ่งทางไอวีดีเอได้ติดต่อเชื่อมโยง จนเกิดเป็นเอกสารฉบับนี้ขึ้น

เกณฑ์คุณภาพสำหรับจิตวิทยาการรู้ทันตน

แนวทาง

 1. สำหรับผู้สัมภาษณ์ตัวตน

  อะไรทำให้จิตวิทยาการรู้ทันตนเกิดผล? การที่จะเป็นผู้สัมภาษณ์ตัวตนนั้นต้องมีทักษะอะไรบ้าง?

  ผู้สัมภาษณ์ตัวตนพึงเข้าใจทฤษฎีจิตวิทยาของเหล่าตัวตน โดยรู้และเข้าใจองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ตัวตนหลักและตัวตนถูกปฏิเสธ, ภาวะบอบบางและอำนาจปกป้อง, พลังของสัญชาติญาณและพลังเหนือบุคคล, แบบแผนการพึ่งพิง, ความฝัน, บุคลิกสากล, ทักษะการสัมภาษณ์และการขับเคลื่อนพลัง นอกจากนี้ผู้สัมภาษณ์ตัวตนพึงฝึกฝนกระบวนการ โดยมีประสบการณ์ตรงและใช้เวลามากพอที่จะสานองค์ประกอบต่าง ๆ ดังกล่าวเข้าด้วยกัน

  แนวทางที่เราได้กล่าวถึงนี้เป็นกระบวนการที่มีชีวิตมากกว่าเป็นภาวะที่ตายตัว กระบวนการนี้อาจจะได้รับการพัฒนาและขัดเกลาอย่างไม่มีข้อจำกัดแต่ในขณะเดียวกันกระบวนการนี้อาจจะเลือนหายไปหากผู้ฝึกหัดหยุดฝึกฝนกระบวนการของตนเอง (แม้นจะเป็นผู้ชำนาญในงานนี้ก็ตาม) การที่จะเป็นผู้สัมภาษณ์ตัวตนที่ชำนาญนั้น เราแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าผู้สนใจฝึกฝนพึงรับการสัมภาษณ์อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เมื่อผู้สัมภาษณ์ตัวตนรับการสัมภาษณ์มากเพียงพอ เขาจะน้อมรับและยอมให้กระบวนการก่อผลในตนเอง จากนั้นเขาจึงค้นพบด้วยตัวเองว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้งานเกิดผลสำเร็จหรือไม่ วิธีนี้จะเกื้อหนุนให้ผู้สัมภาษณ์ตัวตนสามารถเข้าถึงตัวตนที่หลากหลายโดยผ่านประสบการณ์ตรงซึ่งในภายหลังจะนำไปสู่กระบวนการรู้เท่าทันตนเมื่อทำการสัมภาษณ์ผู้อื่นอีกด้วย

  เนื่องจากจิตวิทยาการรู้ทันตนเป็นกระบวนการที่อาศัยทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะตัวของผู้สัมภาษณ์ตัวตน ดังนั้นจึงไม่มีกฎตายตัวที่จะบอกได้ว่าการพัฒนากระบวนการดังกล่าวจะใช้เวลานานเท่าใด ประสบการณ์ของเราบอกว่า ผู้สนใจที่มีประสบการณ์ทำงานด้านจิตวิทยาหรือด้านพลังกับผู้อื่นอยู่แล้ว โดยทั่วไปอาจจะต้องใช้เวลาประมาณสามถึงห้าปีก่อนที่จะเป็นผู้สัมภาษณ์ที่ชำนาญจนก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง แต่หากว่าผู้สนใจยังไม่ได้พัฒนาทักษะการรับฟังอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่ว่าจะโดยส่วนตัวหรือโดยอาชีพก็ตาม กระบวนการดังกล่าวอาจจะใช้เวลายาวนานยิ่งขึ้น

  เราพบว่าการพัฒนากระบวนการของแต่ละบุคคลนั้นมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้:

  ได้รับการสัมภาษณ์ตัวตนอย่างสม่ำเสมอเพื่อ:

  • ตระหนักรู้ถึงตัวตนหลักและตัวตนถูกปฏิเสธอย่างต่อเนื่อง
  • รู้จักตัวตนต่าง ๆ อย่างหลากหลายกว้างขวาง
  • แยกแยะและแยกตัวจากขั้วตรงข้ามที่สำคัญต่าง ๆ
  • ตระหนักถึงอาการบอบบางของตัวเอง
  • รับรู้และรับผิดชอบกับแบบแผนพึงพิงต่างๆของตัวเอง เมื่อสัมพันธ์กับผู้อื่น

  พัฒนา:

  • การทำงานของร่างกาย ลมหายใจ และการออกเสียงให้เชื่อมโยงกัน
  • การติดต่อสัมพันธ์กับจิตไร้สำนึกผ่านทางความฝันทั้งเวลาหลับและตื่น อีกทั้งการสืบค้นสภาวะจิตส่วนบุคคลที่ลึกลงไปในระดับจิตที่เป็นบุคลิกสากลและจิตที่เชื่อมโยงกับผู้อื่น
  • ประสบการณ์ทางพลังในตัว เช่น สภาวะสมดุล ตื่นตัว ผ่อนคลาย รู้เนื้อรู้ตัว อีกทั้งการฝึกฝนที่จะสนใจพลังของตัวตนต่างๆในตัวเองและสามารถเชื่อมต่อพลังระหว่างตนเองกับผู้อื่นได้

  เมื่อพิจารณาถึงทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้สัมภาษณ์ตัวตน เราเห็นว่าทักษะเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นผลลัพธ์จากกระบวนการตื่นรู้ของแต่ละบุคคลและผู้สัมภาษณ์ตัวตนควรจะมีพื้นฐานทางทฤษฎีและการอบรมที่ถูกต้องสมบูรณ์

  ทักษะต่าง ๆ ประกอบด้วย:

  • ความสามารถที่จะประเมินได้ว่า ผู้รับบริการคนใดควรจะรับเข้ากระบวนการและผู้รับบริการคนใดควรจะปฏิเสธ หรือแนะนำให้ไปพบผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม สิ่งนี้เป็นกลไกเบื้องต้นที่ปลอดภัยสำหรับการฝึกปฏิบัติที่ดีและเป็นสิ่งสำคัญมากต่อผู้ดำเนินการที่ไม่ได้รับการฝึกในทางจิตวิทยาบำบัด
  • ความสามารถที่จะสัมภาษณ์ตัวตน โดยอาศัยกระบวนการรู้ทันตนซึ่งเสมือนรากฐานสำคัญที่จะยอมรับผู้รับบริการอย่างไม่มีเงื่อนไข และเป็นการหล่อเลี้ยงและเป็นต้นแบบของกระบวนการรู้ทันตนของผู้รับบริการด้วย
  • การรู้เท่าทันถึงแบบแผนพึงพิงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างผู้รับบริการกับผู้สัมภาษณ์ตัวตน และสามารถรับผิดชอบตัวเองหากตกอยู่ในภาวะดังกล่าว

  กระบวนการที่จะฝึกฝนจนเป็นผู้สัมภาษณ์ตัวตนที่ชำนาญเป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งแม้จะไม่เป็นขั้นตอนที่ตายตัว แต่ก็ประกอบด้วยระดับขั้นดังนี้:

  ขั้นแรก

  • ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านทฤษฎีของจิตวิทยาการรู้ทันตนและด้านการฝึกปฏิบัติ
  • ได้รับการสัมภาษณ์จากผู้สัมภาษณ์ตัวตนที่ชำนาญอย่างสม่ำเสมอ
  • สังเกตการณ์การสัมภาษณ์ตัวตนโดยผู้สัมภาษณ์ตัวตนที่เชี่ยวชาญ
  • ได้ฝึกฝนการสัมภาษณ์ตัวตนกับกลุ่มเพื่อนที่เรียนรู้ร่วมกันภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

  ขั้นที่สอง

  • ได้สัมภาษณ์ตัวตนกับผู้รับบริการอย่างสม่ำเสมอ
  • จัดให้ตัวเองได้รับการสะท้อนกลับถึงกระบวนการที่ได้ทำไป ทั้งในการสัมภาษณ์ตัวตนและการทำงานกับตัวเอง การจัดการดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นได้ในหลากรูปแบบ

  การเป็นผู้สัมภาษณ์ตัวตนที่ชำนาญ เป็นกระบวนการพัฒนาตนเอง เมื่อผู้สัมภาษณ์ตัวตนที่มากด้วยทักษะรู้สึกลื่นไหลไปกับกระบวนการและดำรงอยู่ในองค์ความรู้และทักษะนั้น เขาสามารถที่จะทำงานอย่างเป็นอิสระโดยหล่อเลี้ยงการทำงานกับตนเอง และเรียนรู้เกี่ยวกับงานนี้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

 2. สำหรับครูผู้สอนจิตวิทยาการรู้ทันตน

  ไม่จำเป็นเสมอไปที่ผู้สัมภาษณ์ตัวตนจะต้องเป็นครูผู้สอน แต่หากปรารถนาจะเป็นผู้สอน เขาพึงมุ่งมั่นและกำหนดตัวเองที่จะใช้จิตวิทยาการรู้ทันตนเป็นกระบวนการทำงานกับตัวเองและสัมภาษณ์ตัวตนของผู้อื่น จากประสบการณ์ของเราพบว่า กระบวนการที่จะพัฒนาไปเป็นผู้สอนจิตวิทยาการรู้ทันตนนั้น มีองค์ประกอบและทักษะที่จำเป็นต่อการสัมภาษณ์ตัวตนดังต่อไปนี้:

  1. เป็นผู้สัมภาษณ์ตัวตนที่มีประสบการณ์ (อย่างน้อยสามถึงห้าปี)
  2. เป็นผู้ช่วยสอนในหลักสูตรการฝึกอบรมจิตวิทยาการรู้ทันตน
  3. ฝึกฝนการสอนในบางส่วนของหลักสูตรฝึกอบรมโดยอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด
  4. มีประสบการณ์และทักษะในการใช้พลังในกิจกรรมกลุ่ม
  5. มีทักษะการสอนและทักษะการนำกลุ่มเพื่อการเรียนรู้อย่างมีพลวัต

ข้อแนะนำทางจริยธรรม

จริยธรรมในที่นี้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้สัมภาษณ์ตัวตนหรือครูผู้สอนที่พึงมีต่อผู้รับบริการ ลูกศิษย์ และผู้ร่วมงาน เนื้อหาต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้สัมภาษณ์ตัวตนหรือครูผู้สอนจิตวิทยาการรู้ทันตน:

* ครูผู้สอน/ผู้ปฏิบัติการทางจิตวิทยาการรู้ทันตนโดยเฉพาะผู้ซึ่งไม่ได้รับการฝึกฝนทางจิตวิทยาคลินิกมาอย่างเป็นทางการมีความจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะสังเกตสัญญาณเตือนเกี่ยวกับอาการป่วยหรือความผิดปกติทางจิต อาทิ โรคจิต โรคซึมเศร้า บุคลิกภาพแปรปรวน เป็นต้น – ความรู้นี้ช่วยให้ครูผู้สอน/ผู้ปฏิบัติการทางจิตวิทยาการรู้ทันตนกำหนดได้ว่า เมื่อไรที่เขาควรหยุดการทำงานหรือฝึกใครบางคน และส่งต่อบุคคลนั้นให้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามเพราะ จิตวิทยาการรู้ทันตน ไม่สามารถทดแทนการดูแลทางการแพทย์ได้

คำแนะนำสำหรับสมุดรายนามผู้ทำงานด้านจิตวิทยาการรู้ทันตน

ผู้ทำงานด้านจิตวิทยาการรู้ทันตน ที่เห็นพ้องตามข้อตกลงนี้ โปรดลงชื่อในสมุดรายนาม และให้รายละเอียดดังต่อไปนี้

คาดหวังว่าในสมุดรายชื่อนี้สมาชิกจะรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ใส่ไว้ และจะปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นประจำทุกปี ข้อมูลทั้งหมดควรที่จะสามารถรับการตรวจสอบได้

*****

การร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในระดับนานาชาติทำให้เอกสารนี้สำเร็จลุล่วงได้

เพื่อติดต่อกลุ่มแกนนำสมาชิกไอวีดีเอ:

Geneviève Cailloux, ฝรั่งเศส, genevieve@osiris-conseil.com
Pierre Cauvin, ฝรั่งเศส, pierre@osiris-conseil.com
Giovanni Civita, อิตาลี, giovanni.civita@tiscali.it
Maria Daniels, เนเธอร์แลนด์, maria@mariadaniels.nl
Miriam Dyak, สหรัฐอเมริกาของอเมริกา, miriam@thevoicedialogueinstitute.org
Franca Errani, อิตาลี, franerra@tiscali.it
J'aime Ona Pangaia, สหรัฐอเมริกาของอเมริกา, vdcnw@comcast.net
Robert Stamboliev, เนเธอร์แลนด์, info@voicedialogueworld.com
Judith Tamar Stone, สหรัฐอเมริกาของอเมริกา, Judith@voicedialogueconnection.com

*****

ฮัลและซีดร้า สโตน เกี่ยวกับข้อตกลงไอวีดีเอ:

"เราขอปรบมือชื่นชมความพยายามที่ไม่เหน็ดเหนื่อยและการผูกพันมีส่วนร่วมที่ต่อเนื่องของกลุ่มแกนนำไอวีดีเอกลุ่มแรก พวกเขาเป็นแนวหน้าและได้รับผิดชอบต่อการพัฒนาเอกสารฉบับน้ีขึ้นมา เอกสารนี้แสดงถึงความพยายามอย่างยอดเยี่ยมของพวกเขา เราพอใจที่พวกเขาได้ก้าวไปอีกขั้นที่จะร่วมมือกันและรวบรวมข้อมูลของชุมชนจิตวิทยาการรู้ทันตนในระดับนานาชาติที่กว้างขวางขึ้น และเราเข้าใจว่าพวกเขาได้ทำอย่างดีที่สุดเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลเหล่านี้

ความพยายามทั้งหมดนี้ได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเรารู้สึกได้ว่าเอกสารนี้ได้คงหัวใจสำคัญพื้นฐานของงานเอาไว้ – ตลอดจนคุณค่าด้านจิตวิญญาณอันเป็นสาระพื้นฐานของตัวงานก็ได้รักษาไว้ให้ปรากฏ – ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขานำเสนอเกณฑ์บรรทัดฐานเพื่อปกป้องคุณภาพของการสัมภาษณ์ตัวตน อีกทั้งกระบวนการเรียนการสอน หัวใจสำคัญของงานได้ถูกรักษาไว้โดยกระบวนการที่มีแนวทางต่อเนื่อง, พื้นที่ที่ก่อให้เกิดจิตสำนึก (หรือการเผยตัวของภูมิปัญญาอันสูงส่งของจักรวาลผู้จัดการอยู่เบื้องหลัง) และ การหลีกเลี่ยงการมีข้อกำหนดที่แข็งตายตัวเพราะเส้นทางเฉพาะบุคคลและกระบวนการรู้ทันตนของแต่ละคนนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มต่อคุณภาพและความเหมาะสมของเครื่องป้องกันได้ถูกอธิบายไว้เป็นอย่างดีโดยการนำเสนอของข้อแนะนำทางจริยธรรมและการแจกแจงคำแนะนำทั้งในเรื่องของทักษะพื้นฐานและกระบวนการต่อเนื่องที่จำเป็นสำหรับจิตวิทยาการรู้ทันตน ทั้งการสัมภาษณ์ตัวตนและการสอนที่ชำนาญการ"

ฮัล สโตน และ ซีดร้า สโตน
อัลเบียน, กันยายน 2009

*****

ด้านล่างเป็นรายชื่อของครูผู้สอนจิตวิทยาการรู้ทันตน ผู้สัมภาษณ์ตัวตน และ นักเรียน ผู้ซึ่งเห็นชอบกับข้อตกลงสากลว่าด้วยจิตวิทยาการรู้ทันตน นี่ไม่ใช่รายชื่อจากการถูกอ้างอิง ถ้าคุณต้องการทำงานกับบุคคลใดก็ตามที่อยู่ในรายชื่อนี้ คุณคือผู้รับผิดชอบที่จะสอบถามความลึกซึ้งและระยะเวลาของการได้รับการอบรมและลำดับประสบการณ์ของพวกเขา. สมาชิกทั้งหมดในกลุ่มที่แสดงอยู่ในรายชื่อเห็นพ้องกับข้อตกลงไอวีดีเอ.

Gisèle Abécéra (ฝรั่งเศส),
Fernanda Abiuso (อิตาลี),
Youssouf Ahamada (ฝรั่งเศส),
) Marco Mura Alberti (อิตาลี),
Marie Albertini-Ratazy (ฝรั่งเศส),
Roberta Amici (อิตาลี),
Daniela Ardenghi (อิตาลี),
Donna Armstrong (แคนาดา),
Murray Armstrong (แคนาดา),
Suchadaa Assawaharutai (ประเทศไทย),
Associazione Voice Dialogue Italia (อิตาลี),
Association Voice Dialogue Nord (ฝรั่งเศส),
Marcella Aurini (อิตาลี),
Enrica Baglioni (อิตาลี),
Joseph Bailey (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Paul & Robin Gale Baker (ประเทศออสเตรเลีย),
Catherine Balazot (ฝรั่งเศส),
Florence de Baleine (ฝรั่งเศส),
Stefano Balestra (อิตาลี),
Eleonora Baratella (อิตาลี),
Marina Bargellini (อิตาลี),
Maurizio Barilli (อิตาลี),
Ana Barner (ประเทศออสเตรเลีย),
Robin Barre (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Delphine Batton (ฝรั่งเศส),
Bonnie Beaty (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Sonia Beghini (อิตาลี),
Chiara Bellardi (อิตาลี),
Patrizia Beltrami (อิตาลี),
Anne-Cécile Benezech (ฝรั่งเศส),
Zohar Berchik (ประเทศออสเตรเลีย),
Maud Berdal (ฝรั่งเศส),
Ruth Berlin (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Bonnie Bernell (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Donatella Bertagnin (อิตาลี),
Monique Beulink (เนเธอร์แลนด์),
Rijk Binnekamp (เนเธอร์แลนด์),
Héloïse Blain-Kaltenbach (ฝรั่งเศส),
Nona Blanchard (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Sarah Blatter Gomez (สวิตเซอร์แลนด),
Sherry Blossom, (แคนาดา),
Elisabeth Bogaard (เนเธอร์แลนด์s),
François Boizot (ฝรั่งเศส),
Artemisia Bonaldi (อิตาลี),
Mauro Bononi (อิตาลี),
Trudy Boonman (เนเธอร์แลนด์s),
Passaporn Dis Boonyachotima (ประเทศไทย),
Abel Boor (เนเธอร์แลนด์),
Silvana Borile (อิตาลี),
Véronique Bouhafs-Blanchard (ฝรั่งเศส),
Nancy Bragard (ฝรั่งเศส),
Petra Brand (เนเธอร์แลนด์),
Nadine Bret-Rouzaut (ฝรั่งเศส),
Anna Cope Bridges (แคนาดา),
Karin Brugman (นเธอร์แลนด์),
Hind Brunel (ฝรั่งเศส),
Judith Budde (นเธอร์แลนด์),
Pierfrancesco Bussetti (อิตาลี),
Geneviève Cailloux (ฝรั่งเศส),
Frédéric Calmettes (ฝรั่งเศส),
Elisa Cappelletti (อิตาลี),
Rosella Capra (อิตาลี),
Margherita Capuano (อิตาลี),
Anna Rita Cardelli (อิตาลี),
Letizia Cardoni (อิตาลี),
Bernard Carrère (ฝรั่งเศส),
Dorsey Cartwright (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Carmela Casciotta (อิตาลี),
Pierre Cauvin (ฝรั่งเศส),
Beatrice Cavallucci (อิตาลี),
Serena Ceccaroni (อิตาลี),
Giancarla Cestaro (อิตาลี),
Somphol Chaisiriroj (ประเทศไทย),
Benoit Charron (ฝรั่งเศส),
Xavier Charron (ฝรั่งเศส),
Emmanuelle Chaulet (ฝรั่งเศส),
Marie-Agnès Chauvin (ฝรั่งเศส),
Catherine Chemière (ฝรั่งเศส),
Stefania Cimatti (อิตาลี),
Giovanni Civita (อิตาลี),
David Clark (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Lorena Colarusso (แคนาดา),
Berry Collewijn (นเธอร์แลนด์s),
Judith Collignon (ฝรั่งเศส),
Stephanie Colony (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
John Cooper (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Tatiana Cosci (อิตาลี),
Cassandra Cosme DePree (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Katina Cremona (กรีซ),
Morena Cremonini (อิตาลี),
Céline Czadja (ฝรั่งเศส),
Mauro Dal Maso (อิตาลี),
Valéxie Dalmon (ฝรั่งเศส),
Maria Daniels (เนเธอร์แลนด์, สเปน),
Marie-Odile Debièvre (ฝรั่งเศส),
Véronique De Casteja (ฝรั่งเศส),
Henriette Deckers-Posthumus Meyjes (เนเธอร์แลนด์),
Tiziana De Grandi (อิตาลี),
Fausto De Magistris (อิตาลี),
Martin De Waziers (เบลเยียม),
Carole Dehais (ฝรั่งเศส),
Flore Delapalme (ฝรั่งเศส),
Peter Dellensen (เนเธอร์แลนด์s),
Isabelle Demeure (ฝรั่งเศส),
Hélène Dercourt (ฝรั่งเศส),
Vincent Devianne (ฝรั่งเศส),
Ines Di Blasi (อิตาลี),
Lucia Di Pietrogiacomo (อิตาลี),
Leslie Dietz (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Mary Disharoon (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Ann Dobbertin (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Lyne Dokkes-Naggar (ฝรั่งเศส),
Linda Doornweerd (นเธอร์แลนด์s),
LeAnne Dougherty (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Elisabeth Douillet (ฝรั่งเศส),
Elena Dragotto (อิตาลี),
Françoise Dubreuil (ฝรั่งเศส),
Gwenaëlle Ducoudré (ฝรั่งเศส),
Laurence Dutoit-Bonte (ฝรั่งเศส),
Miriam Dyak (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Marion Elichalt-Roesink (เฝรั่งเศส),
Nessa Elila (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Franca Errani (อิตาลี),
Anne Errécart (ฝรั่งเศส),
Jenna Eyerly (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Pascale Faivre (ฝรั่งเศส),
Annaguya Fanfani (อิตาลี),
Gianluca Fantini (อิตาลี),
Gerhard Fasser (เนเธอร์แลนด์s),
Sandrine Favre (ฝรั่งเศส),
Alessandra Ferretti (อิตาลี),
Maria Grazia Ferretti (อิตาลี),
Laetitia Ferriole (ฝรั่งเศส),
Giuliana Fili (อิตาลี),
Susan Filley (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Christine Fisette (ฝรั่งเศส),
Framinda Fornoni (อิตาลี),
Celie Fox-Cabane (ฝรั่งเศส),
Charlotte Frizon-Hémard (ฝรั่งเศส),
Nora Fusillo (อาร์เจนตินา),
Thomas Fyot (ฝรั่งเศส),
Manuela Galassi (อิตาลี),
Ellen Galavazi (นเธอร์แลนด์s),
Paul Gale-Baker (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Robin Gale-Baker (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Isabelle Gallais (ฝรั่งเศส),
Wanda Gallo (อิตาลี),
Marianne Gallon (ฝรั่งเศส),
Gloria Gandini (อิตาลี),
Bridgit Dengel Gaspard ((สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Deborah Gavron (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Marina Gentile (อิตาลี),
Roberta Giorgetti (อิตาลี),
Madeleine Giovachini (ฝรั่งเศส),
Carla Giovetti (อิตาลี),
Valentina Giraldi (อิตาลี),
Elmer Goudsmit (ลักเซมเบิร์ก),
Theres Grau (เยอรมนี),
Claudio Graziosi (อิตาลี),
Sarah Gregson (ประเทศออสเตรเลีย),
Christel Grenier (ฝรั่งเศส),
René Grimbergen (เนเธอร์แลนด์s),
Rob Groeneveld (นเธอร์แลนด์s),
Johanna Grosgurin (ฝรั่งเศส),
Daniela Guerrieri (อิตาลี),
Danila Guidi (อิตาลี),
Yael Haft Pomrock (อิสราเอล),
Philippine Hakkert (นเธอร์แลนด์s),
Gautier Hankenne (เบลเยียม),
Charles Hauser (อิตาลี),
Aude Hauser-Mottier (สวิตเซอร์แลนด์),
Rich Hawkins (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Raj Hayden (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Judith Hendin (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Caroline Herault (ฝรั่งเศส),
Thomas J. Hester (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Diane Himmel (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Ronald Hochstenbach (เนเธอร์แลนด์),
Dassie Hoffman (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Ria Hopman (เนเธอร์แลนด์s),
Rien Hordijk (เนเธอร์แลนด์),
Jolanda Hutte (เนเธอร์แลนด์),
Roberta Ianni (อิตาลี),
Fred Ingham (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Viviana Insacco (อิตาลี),
Anna Ivara (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Eric Jacquot (ฝรั่งเศส),
Gabrielle Janssen (เนเธอร์แลนด์),
Daniel Jaspar (ฝรั่งเศส),
Anne Jaussiomme (ฝรั่งเศส),
Hélène Jeannet (ฝรั่งเศส),
Heather Juergensen (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Kitty Kater (เนเธอร์แลนด์),
Gordon Keating (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Florence Kehrer-Bory (สวิตเซอร์แลนด์),
John Kent (อังกฤษ),
Ann Kerr-Linden (แคนาดา),
Cassady Kintner (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Amala Klep (เบลเยียม),
Frans Kocken (สวีเดน),
Annemieke Kodde (เนเธอร์แลนด์),
Marie-Danièle Koechlin (ฝรั่งเศส),
Prakarn Khung Kohkayasit (ประเทศไทย),
Zilla Kooij (เนเธอร์แลนด์),
Jerien Koolbergen (เนเธอร์แลนด์),
Merlijn Kooyker (เนเธอร์แลนด์),
Yolanda Koumidou-Vlesmas (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Jitske Kramer (เนเธอร์แลนด์),
Yves Lacomblez (ฝรั่งเศส),
Sara Lacroix (ฝรั่งเศส),
Myriam Ladeuze (เบลเยียม),
Joke Lamers (เนเธอร์แลนด์),
Chris Lankwarden (เนเธอร์แลนด์),
Drue Larson (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Jacques Laurent (ฝรั่งเศส),
BJ Levy (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Marijke Leys (เบลเยียม),
Letje Lindermann (เนเธอร์แลนด์),
Philip Ljubicich (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Rosalba Losito (อิตาลี),
Emilia Luciano (อิตาลี),
Bruno Luirard (ฝรั่งเศส),
Cinzia Luppi (อิตาลี),
Konrad Magnus (นอรเวย์),
Vittoria Mamoli (อิตาลี),
Jennifer Manlowe (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Silvia Mantovani (อิตาลี),
Morena Manzini (อิตาลี),
Catherine Marissiaux (ฝรั่งเศส),
Jérôme Maroni (ฝรั่งเศส),
Frédéric Marquet (ฝรั่งเศส),
Gesualda Mascali (อิตาลี),
Christelle Masson ((ฝรั่งเศส),
Pascaline Matusiak (ฝรั่งเศส),
Dal Maso Mauro ((อิตาลี),
Eric Maury (ฝรั่งเศส),
Isabelle Mazur (ฝรั่งเศส),
Marzia Mazzavillani (อิตาลี),
Filomena Mazzuoccolo (อิตาลี),
Cordula Mears-Frei (เยอรมนี),
Rene Meijer (นเธอร์แลนด์),
Neil Meili (แคนาดา),
Giuseppe Merlino (อิตาลี),
Jane Mery de Montigny (ฝรั่งเศส),
Isabel Meyer (ฝรั่งเศส),
Céline Meyrignac (ฝรั่งเศส),
Yves Michel (ฝรั่งเศส),
Brenda Miller (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Chris Miller (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Fauso Minesso (อิตาลี),
Gloria Mog (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Nicola Mongiello (อิตาลี),
Michèle Montagnon (ฝรั่งเศส),
Xavier Morlat (ฝรั่งเศส),
Deborah Morris (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Jean Motte (ฝรั่งเศส),
Luce Mottier (ฝรั่งเศส),
Claudine Mousseau (ฝรั่งเศส),
Jennifer Mullen ((ประเทศออสเตรเลีย),
Sandra Muzzi (อิตาลี),
Andrea Naurath (ยอรมนี),
Piero Negri (อิตาลี),
Brooks Newton (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Rod Newton (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Astra Niedra (ประเทศออสเตรเลีย),
Norbert Nielen (นเธอร์แลนด์s),
Lee Ann Nixon (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Chris Nunan (เดนมาร์ก),
Rosamond Nutting (ประเทศออสเตรเลีย),
Donatella Ocovich (อิตาลี),
Adelheid Oesch (สวิตเซอร์แลนด์),
Jos Olgers (เนเธอร์แลนด์),
Annie d’Oliveira (ฝรั่งเศส),
Lina Olteanu (อิตาลี),
J'aime ona Pangaia (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Herma Ottevanger (เนเธอร์แลนด์),
Janny Padelford (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Alberto Paoletti (อิตาลี),
Nick Papadopoulos (กรีซ),
Giuseppe Pappalardo (อิตาลี),
Giulia Parisi (อิตาลี),
Gerd Parquin (เบลเยียม),
Elisabetta Parrottino (อิตาลี),
Ugo Patelli (อิตาลี),
Lucia Paulazzo (อิตาลี),
Silvia Pecorari (อิตาลี),
Yves Peigné (ฝรั่งเศส),
Silvia Pelle (อิตาลี),
Alberto Pellegrino (อิตาลี),
Lucas Peltier (ฝรั่งเศส),
Lietje Perizonius (เนเธอร์แลนด์),
Caterina Perna (อิตาลี),
Christèle Perrot (ฝรั่งเศส),
Jocelyne Perrot (ฝรั่งเศส),
Bonnie Pfeiffer-Winkler (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Bianca Pierni (อิตาลี),
Desirée Pieters (เนเธอร์แลนด์),
Dominique Pillerel (ฝรั่งเศส),
Patrizia Pisaneschi (อิตาลี),
Isabelle Pitre ((แคนาดา),
Peggy Pitwell (เนเธอร์แลนด์),
Nicolas Pluvinage (ฝรั่งเศส),
Alberto Poda (อิตาลี),
Antoine Poirier (ฝรั่งเศส),
Paola Poluzzi (อิตาลี),
Giancarlo Porta (อิตาลี),
Franck Potié (ฝรั่งเศส),
Laurence Potié (ฝรั่งเศส),
Silvia Pretto (อิตาลี),
Manuéla Prouvost (ฝรั่งเศส),
Cecile Purcell (อิตาลี),
Debbie Quigley (แคนาดา),
Patricia Radcliffe (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Annarita Raffi (อิตาลี),
Mark Raming (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Laura Robuffo (อิตาลี),
Anita Roelands (เนเธอร์แลนด์),
Cecile Rost (ฝรั่งเศส),
Gabrielle Rotach (อิตาลี),
Camilla Rovelli (อิตาลี),
Paola Rubatta (อิตาลี),
Jodi Rubenstein (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Silvana Ruggi (อิตาลี),
Els de Ruyter (เนเธอร์แลนด์),
Jésahel Sabatier (ฝรั่งเศส),
Eliana Sabatini (อิตาลี),
Cecilia Sacchi (อิตาลี),
Isabelle Saint-Macary (ฝรั่งเศส),
Marie Saint Marc (ฝรั่งเศส),
Edy Salvadori (อิตาลี),
Liv Dons Samset (นอรเวย์),
Giancarla Santini (สวิตเซอร์แลนด),
Ozlem Sariouglu (ตุรกี),
Beth Scanzani (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Silvia Schiano (อิตาลี),
Eelco Schut (เนเธอร์แลนด์),
Lionel Schwartzmann (ฝรั่งเศส),
Susan Schwarz Senstad (นอรเวย์),
Roberto Seghi Rospigliosi (อิตาลี),
Caroline Serré (เนเธอร์แลนด์),
Sujitta Shanokprasith (ประเทศไทย),
Trilby Shaw (เนเธอร์แลนด์),
Arsenio Siani (อิตาลี),
Haesook Sim (เกาหลีใต้),
Alice Morgan Simmonds (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Nathalie Simon-Deluca (ฝรั่งเศส),
Pierre Smilovici (ฝรั่งเศส),
Julie Smircic (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Luisa Sorrentino (อิตาลี),
Chiara Sortino (อิตาลี),
Simona Spisni (อิตาลี),
Robert Stamboliev (เนเธอร์แลนด์),
Francesca Starr (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Jacqueline Stet (นเธอร์แลนด์s),
Suzel Stiffel (ฝรั่งเศส),
Judith Tamar Stone (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Jo -Tzu (Joyce) Sun (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
John Swaner (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Daniele Tarozzi (อิตาลี),
Theresa Taylor (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Ilona Ten Boer (เนเธอร์แลนด์),
Bruno Thévenin (ฝรั่งเศส),
Carol Thomas (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Catherine Thomé (ฝรั่งเศส),
Pavel Tkachev (ประเทศรุสเซีย),
Neva Tolloi (อิตาลี),
Antonella Tomasso (อิตาลี),
Silvia Claudia Toti (อิตาลี),
Lauren Town (ฝรั่งเศส),
Bernard Tran (ฝรั่งเศส),
Daniela Triassi (อิตาลี),
Thanyakamol Da Tritrakam (ประเทศไทย),
Romuald Troxler (ฝรั่งเศส),
Victor Troyano (ฝรั่งเศส),
Marino Tuveri (ฝรั่งเศส),
Marion Twiesselmann (เบลเยียม),
Jackie Kapua Tyler (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Giusy Ulivieri (อิตาลี),
Wilco Van Brandenburg (นเธอร์แลนด์),
Lucie Van De Voorde (ฝรั่งเศส),
Martine Van Den Bosch (เนเธอร์แลนด์),
Freya Van Den Bossche (เบลเยียม),
Jasper Van Well (เนเธอร์แลนด์),
Bertien Van Woelderen (เนเธอร์แลนด์),
Lisa Varkevisser (เนเธอร์แลนด์),
Donna Varnau (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Ginetta Vasini (อิตาลี),
Michèle Vayn (ฝรั่งเศส),
Paul van t Veld (เนเธอร์แลนด์),
Luisella Ventura (อิตาลี),
Isabella Venturi (อิตาลี),
Barbara Veraldi (อิตาลี),
Steve Verbist (เบลเยียม),
Chantal Verzaux ((ฝรั่งเศส),
Paolo Vezzali (อิตาลี),
Federica Vignoli (อิตาลี),
Monica Villa (อิตาลี),
Variwan Vitayathanagorn (ประเทศไทย),
Voratida Mameaw Vitayathanagorn (ประเทศไทย),
Salvador Vivas (สเปน),
Donatella Volturo (อิตาลี),
Pornpimon Ju Vonganan (ประเทศไทย),
Franciska Kali Von Koch (สวีเดน),
Dave Waugh (แคนาดา),
Elease Welch (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Bill Whittier (แอฟริกาใต้),
Sytze Wierda (เนเธอร์แลนด์),
Marjon Wijsman-Van Der Vossen (เนเธอร์แลนด์),
Jane Winter (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Olwen Wolfe (ฝรั่งเศส),
Yvonne Wolsink (เนเธอร์แลนด์),
Marion Wolters (นเธอร์แลนด์),
Catherine Wuillaume Ferris (เนเธอร์แลนด์),
Tamara Yates (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Melissa Yeary (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Nancy Yeates (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Nancy Young (สหรัฐอเมริกาของอเมริกา),
Esther Zahniser (อังกฤษ),
Ilaria Zamboni (อิตาลี),
Patrizia Zanaboni (อิตาลี),
Cinzia Zanier (อิตาลี),
Francesca Zanolla (อิตาลี),
Angela Zanotti (อิตาลี),
Lucia Zerbinati (อิตาลี),
Marcus Zeven-Jansen (เนเธอร์แลนด์),
Jetske Zijlstra (เนเธอร์แลนด์),
Sonia Ziliotto (อิตาลี),
Michael Zimmerman (อังกฤษ),
Monique Zomer (เนเธอร์แลนด์),
Luisa Zoni (อิตาลี),
Hilde Zuurman (เนเธอร์แลนด์),
Ruud Zuurman (เนเธอร์แลนด์),