(โดยความเห็นชอบ จาก ดร. ฮัล สโตน และ ดร. ซิดรา สโตน)

ข้อตกลงร่วม วอยซ์ไดอะล็อกนานาชาติ

คำนำ

เอกสารต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายจะอำนวยแนวทางที่สอดคล้อง สำหรับผู้ทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อก (Voice Dialogue facilitators) และผู้สอนงานวอยซ์ไดอะล็อก (Voice Dialogue teachers) ความรู้ความเข้าใจในข้อแนะนำเหล่านี้ จะช่วยให้ผู้ที่สนใจเข้ารับการะบวนการวอยซ์ไดอะล็อก (Voice Dialogue facilitations) และผู้สนใจเข้าเรียนรู้ในหลักสูตร (courses) มีแนวทางในการเลือกบุคคลากรที่ตนเองจะทำกระบวนการ หรือเรียนรู้ด้วย

บทนำ

ระหว่างกระบวนการพัฒนางานวอยซ์ไดอะล็อก, ฮัล และ ซิดรา สโตน ได้มองหารูปแบบระบบที่มีความเปิดกว้าง, โดยไม่มีลำดับขั้นเข้ามาเกี่ยวข้อง; ดังนั้น, การให้การรับรองคุณวุฒิแก่ผู้ปฏิบัติวิชาชีพ จึงไม่ใช่ทางเลือกที่ทั้งสองใช้มานับตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มของกระบวนการพัฒนางาน ซึ่งส่งผลต่อมาให้รูปแบบวิธีการของตัวงานสามารถถูกนำไปประยุกต์ใช้ โดยผสานกับรูปแบบวิธีการอื่นๆ และสามารถหลอมรวมเข้ากับวิธีฝึกปฏิบัติอื่นๆอีกมากมายได้

ดังนั้น งานนี้จึงได้กระจายตัวกว้างขวางออกไป และทิ้งร่องรอยแห่งการเติบโตเอาไว้ในศาสตร์สาขาต่างๆมากมาย อาทิ: การพัฒนาตนเองระดับบุคคล, งานจิตบำบัด, งานจิตเวช, งานโค้ชชิ่ง, การพัฒนาองค์กร, งานให้คำปรึกษา, งานด้านความสัมพันธ์, การดูแลความขัดแย้ง, ศิลปะการแสดง และงานด้านการสร้างสรรค์ต่างๆ, การภาวนา, งานเขียน, การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม วอยซ์ไดอะล็อกในวันนี้ ปรากฏระดับความลึกและองศาของงานที่แตกต่างกันมากมาย - ผ่านการสอนในระบบการฝึกอบรมทางการศึกษาที่หลากหลาย รวมถึงหลักสูตรระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัย

ตัวงานยังคงพัฒนาต่อไปในหลายประเทศ: อาร์เจนตินา, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, บัลแกเรีย, แคนาดา, เดนมาร์ค, อังกฤษ, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, เนเธอร์แลนด์, อิสราเอล, อิตาลี, เม็กซิโก, นิวซีแลนด์, นอร์เวย์, เกาหลี, โปแลนด์, รัสเซีย, แอฟริกาใต้, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ไทย, สหรัฐอเมริกา

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องน่าพึงพอใจอย่างยิ่ง, อย่างไรก็ตาม, มีสิ่งที่เป็นข้อด้อยมากมายตามมาด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุที่ไม่มีการให้การรับรองคุณวุฒิ และระบบควบคุมคุณภาพใดๆ, จึงมีผู้คนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่เสนอรับทำเซสชันและเปิดสอนหลักสูตรวอยซ์ไดอะล็อก แม้ว่าตนเองจะได้รับการฝึกฝนมาเพียงเล็กน้อย หรือทำกระบวนการ และสอน ด้วยชุดประสบการณ์ความรู้ที่พ้นสมัยไปแล้ว สิ่งเหล่านี้สร้างปัญหาให้กับผู้ที่มองหาผู้ทำกระบวนการ/ผู้สอนวอยซ์ไดอะล็อกที่มีประสบการณ์ และกับผู้ทำกระบวนการที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งอยู่ในกระบวนการฝึกฝนตนเองในงานนี้อย่างต่อเนื่องมาหลายปี

ดังนั้น, เพื่อความกระจ่าง และเพื่อปกป้องความไว้วางใจที่มีต่อชื่อเรียก “Voice Dialogue facilitator” หรือ “ผู้ทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อก”, จึงมีการจัดทำคำแนะนำแนวทางเพื่อรักษาคุณภาพและบรรทัดฐานของงานเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม, เราตระหนักถึงหลุมพรางแห่งความตายตัว, การรับรองคุณวุฒิ และการใช้ระบบลำดับขั้นด้วย สิ่งที่สำคัญในที่นี้คือ การใช้กระบวนการเท่าทันสภาพการมีตัวตน (Aware Ego process) เพื่อที่จะคานสมดุลระหว่างบรรทัดฐานและกฏเกณฑ์สำคัญต่างๆ ในด้านหนึ่ง กับ ความเป็นอิสระและความสร้างสรรค์ ในอีกด้านหนึ่ง

อีกชุดของคู่ตรงข้ามที่คล้ายคลึงกัน แต่มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก คือ คู่ของขั้วตรงข้ามระหว่าง รูปแบบของตัวงาน กับ จิตวิญญาณของตัวงาน เช่นเดียวกับ ฮัล และ ซิดรา, เราหวังว่า เมื่อผ่านกาลเวลานานนับปี งานนี้จะยังคงเปล่งประกายผ่านเหล่าผู้ทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อก และเหล่าผู้สอนงานวอยซ์ไดอะล็อก และในระดับลึกที่สุด, การพัฒนากระบวนการเท่าทันสภาพการมีตัวตน คือรูปแบบหนึ่งของการฝึกฝนการตระหนักรู้ - การฝึกฝนทางจิตใจและจิตวิญญาณ ดังนั้น, ในบริบทของการรักษาคุณภาพมาตรฐานของงาน, เราใส่ใจกับการที่จะไม่พรากเอาชีวิตและจิตวิญญาณของงานให้สูญไป

ในช่วงฤดูร้อน ปี 2008, กลุ่ม “Think Tank” ได้พัฒนาขึ้น พร้อมกับการสนับสนุนจาก ฮัล และ ซิดรา สโตน กลุ่มนี้รวมตัวขึ้นโดย :

ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ปี 2008 ณ งานรวมตัวของครูวอยซ์ไดอะล็อกนานาชาตินิวยอร์ก (NY Convergence of International Voice Dialogue Teachers) ซึ่งจัดโดย Martha Lou Wolff, ประเด็นเหล่านี้ได้ถูกยกมาพูดคุยกันต่อไปอีกโดยเหล่าสมาชิกที่เข้าร่วมงาน รวมไปถึงครูและผู้ทำกระบวนการอาวุโสในงานวอยซ์ไดอะล็อกจำนวนมาก ที่ทีม IVDA Think Tank ได้ติดต่อไปถึง ต่างได้เข้ามาให้ความร่วมมือในการทำเอกสารขั้นสุดท้ายชิ้นนี้ขึ้นมา

บรรทัดฐานคุณภาพ ของงานวอยซ์ไดอะล็อก

แนวทางปฏิบัติที่แนะนำ

 1. สำหรับผู้ทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อก

  อะไรที่ทำให้งานวอยซ์ไดอะล็อกเกิดประสิทธิผล? ทักษะใดบ้างที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อก?

  ผู้ทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อกมีความเชี่ยวชาญในทฤษฎีจิตวิทยาของเหล่าตัวตน (Psychology of Selves) รู้จักและเข้าใจถึงองค์ประกอบที่แตกต่างทั้งหลายเป็นอย่างดี: เหล่ารูปแบบตัวตนหลัก (primary selves) และ เหล่ารูปแบบตัวตนที่ถูกปฏิเสธ (disowned selves), ด้านบอบบาง (vulnerablity) และด้านผู้มีอำนาจ (power), รูปแบบพลังงานทางสัญชาติญาณต่างๆ และ รูปแบบพลังงานข้ามพ้นตัวตนต่างๆ, แบบแผนเชื่อมโยงในความสัมพันธ์ (bonding patterns) ในคู่ความสัมพันธ์ต่างๆ, การทำงานกับความฝัน, พลังงานแม่แบบสากล (archetypes), ทักษะการทำงานกับพลังงาน และ ทักษะการทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อกต่างๆ

  นอกเหนือจากนี้, ผู้ทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อก ต้องเคยผ่านกระบวนการด้วยตนเอง และยังคงดำรงตนอยู่ในกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ ให้กระบวนการยังดำเนินแผ่ขยายอย่างต่อเนื่องอยู่ในองค์ประกอบดังกล่าวเหล่านี้, มีประสบการณ์ตรงของตัวเองกับงานในระดับลึก และได้หลอมรวมประสบการณ์ทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่อง

  ข้อแนะนำที่เราจะอธิบายต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่มีชีวิตอยู่ภายในกระบวนการ มากกว่าที่จะเป็นเงื่อนไขที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ สิ่งเหล่านี้สามารถพัฒนา และถูกขัดเกลาเพิ่มเติมต่อไปได้อย่างไร้ขีดจำกัด; ในทางกลับกัน มันจะสูญหายไปหากผู้นั้นมิได้ฝึกฝนต่อเนื่องอยู่ตลอดในกระบวนการส่วนบุคคลของตนเอง (แม้แต่ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในงานมามากมาก่อนแล้วก็ตาม) เพื่อที่จะก้าวเข้ามาและดำรงตนอยู่ในการเป็นผู้ทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อกที่มีทักษะ, จึงแนะนำเป็นอย่างยิ่ง ให้ผู้ทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อกรักษาการฝึกฝนส่วนบุคคลของตน ด้วยการเข้ารับกระบวนการของตนเองอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ, เพื่อเรียนรู้ว่าสิ่งใดที่ใช้การได้ และสิ่งใดที่ใช้การไม่ได้จริง และนี่ยังเป็นโอกาสที่ผู้ทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อกจะได้มีประสบการณ์ด้วยตนเอง เกี่ยวกับรูปแบบตัวตนภายในต่างๆ ที่กว้างขวางและหลากหลายประเภทขึ้น ซึ่งจะกลายเป็นชุดพลังงานที่สามารถถูกเรียกขึ้นมาได้ ผ่านกระบวนการเท่าทันสภาพการมีตัวตน เมื่อทำกระบวนการให้กับผู้อื่นต่อไป

  เนื่องจากงานวอยซ์ไดอะล็อกเป็นกระบวนการที่ผู้ทำกระบวนการจะนำเอาชุดของทักษะเฉพาะตนอันหลากหลาย, พรสวรรค์, และประสบการณ์ตรงทั้งหมดในชีวิตของตนเองมาใช้ จึงไม่มีกฏเกณฑ์ที่ตายตัวและลัดสั้น ในข้อที่ว่า กระบวนการบ่มเพาะพัฒนาทักษะเหล่านี้จะต้องใช้เวลามากเท่าไหร่ ตามประสบการณ์โดยทั่วไปของพวกเรา โดยส่วนใหญ่มักใช้เวลานานประมาณสามถึงห้าปี ก่อนที่จะสามารถเป็นผู้ทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อกที่มีประสบการณ์ และสามารถดูแลกระบวนการที่ส่งเสริมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้, นี่นับเฉพาะเมื่อบุคคลนั้นเคยมีประสบการณ์ส่วนตัวในการทำงานกับชุดพลังงานต่างๆ หรือทักษะการทำงานในทางจิตวิทยากับผู้อื่นมาก่อนหน้าแล้ว หากบุคคลนั้นยังไม่เคยได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะการฟังที่ดี และมีทักษะการทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จำเป็นต่างๆมาก่อน, ไม่ว่าจะเป็นทักษะส่วนบุคคลหรือทักษะตามวิชาชีพก็ตาม, กระบวนการการบ่มเพาะพัฒนาทักษะการเป็นผู้ทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อกดังกล่าว มีแนวโน้มมากที่จะใช้เวลายาวนานกว่านั้นออกไปอีก

  เราพบว่าการพัฒนากระบวนการส่วนบุคคลของตัวผู้ทำกระบวนการ มีองค์ประกอบต่างๆดังนี้ :

  ได้เข้ารับการทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อกของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อ :

  • ดำรงอยู่ในกระบวนการตระหนักรู้ถึงรูปแบบตัวตนหลัก และรูปแบบตัวตนที่ถูกปฏิเสธของตัวผู้ทำกระบวนการเอง อย่างต่อเนื่องเสมอ
  • ทำงานกับชุดรูปแบบตัวตนที่กว้างขวางหลากหลายขึ้นไปเรื่อยๆ
  • แยกตนออกจากชุดพลังงานขั้วตรงข้ามคู่หลักๆได้เป็นจำนวนมากพอ
  • มีการตระหนักรู้ถึงด้านบอบบางของตนเอง
  • มีการตระหนักรู้ - และถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง - ต่อรูปแบบของแบบแผนเชื่อมโยงในความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ต่างๆ ของตน

  ฝึกฝน:

  • สัมผัสและเชื่อมโยง กับร่างกาย, ลมหายใจ และ เสียงของตนเอง
  • สัมพันธ์กับจิตไร้สำนึก ผ่านกระบวนการทำงานกับความฝัน และความฝันยามตื่น, และสำรวจลงไปในระดับชั้นที่ลึกขึ้น ทั้งในระดับของพลังงานแม่แบบสากลต่างๆ และระดับการข้ามพ้นตัวตนของจิต
  • มีประสบการณ์ในการทำงานกับพลังงานต่างๆ - เช่น การตั้งศูนย์, การปลุกความรู้สึกตัว, การผ่อนคลาย, การวางแนวพลังงาน - รวมถึงการมีวิถีปฏิบัติที่ให้ความใส่ใจ ทั้งกับพลังงานของตนเอง และการเชื่อมโยงทางพลังงาน (linkage) ระหว่างตนเองกับผู้อื่น

  เมื่อสังเกตดูชุดทักษะที่จำเป็น ในการทำหน้าที่ผู้ทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อก, เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ ส่วนหนึ่งมาจากผลลัพท์ในการทำกระบวนการตระหนักรู้ส่วนบุคคลของตัวผู้ทำกระบวนการเอง, และในขณะเดียวกัน ผู้ทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อกควรมีพื้นฐานเชิงทฤษฎี และได้รับการฝึกฝนมามากพอสมควรด้วย

  ทักษะเหล่านี้ประกอบไปด้วย :

  • มีความสามารถในการประเมินว่า ผู้รับกระบวนการรายใดเหมาะที่จะทำกระบวนการนี้ได้ และรายใดที่ควรปฏิเสธการรับทำกระบวนการ หรือควรจะแนะนำต่อให้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นี่คือกลไกเพื่อความปลอดภัยในขั้นพื้นฐานที่สุดสำหรับการปฏิบัติงานกระบวนการ และสำคัญเป็นพิเศษสำหรับผู้ทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อกที่ไม่ได้ผ่านการฝึกฝนในสายงานด้านจิตอายุรเวทมาก่อน
  • ฝึกฝนความสามารถในการทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อก ผ่านกระบวนการเท่าทันสภาพการมีตัวตน, ในฐานะที่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานในการยอมรับผู้เข้ารับกระบวนการได้อย่างไร้เงื่อนไข และเพื่อสามารถประคับประคองและเป็นตัวอย่างของกระบวนการเท่าทันสภาพการมีตัวตนให้แก่ผู้เข้ารับกระบวนการได้
  • รักษาการตระหนักรู้ถึงแบบแผนเชื่อมโยงในความสัมพันธ์ ที่อาจมีเกิดขึ้นระหว่างผู้รับกระบวนการและผู้ทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อก (ทั้งการถ่ายโอนทางความสัมพันธ์ และ การถ่ายโอนทางความสัมพันธ์ย้อนกลับ) และรับผิดชอบดูแลส่วนที่ตนเกี่ยวข้องในรูปแบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั้น

  การจะเป็นผู้ทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อกที่มีทักษะ เป็นกระบวนการเรียนรู้, ซึ่งไม่เป็นเส้นตรงไปตามลำดับ-ตามระยะเวลา, อันประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆดังนี้ :

  ขั้นแรก

  • ได้รับการฝึกฝนเบื้องต้น และรักษาการเข้ารับการฝึกอย่างต่อเนื่อง สำหรับทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในงานกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อก
  • ได้รับการทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อกของตนเอง มาจำนวนมากเพียงพอ และอย่างสม่ำเสมอ กับผู้ทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อกที่มีความชำนาญ
  • ได้สังเกตการณ์การทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อก จากผู้ทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อกที่มีประสบการณ์
  • ฝึกฝนการทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อกกับคู่ฝึกที่หลากหลาย ภายใต้การกำกับดูแลจากผู้มีประสบการณ์

  ขั้นที่ 2

  • ทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อกให้กับผู้รับกระบวนการ อยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
  • จัดการให้ตนเองได้อยู่ในกระบวนการต่อเนื่อง ที่จะได้รับเสียงสะท้อนที่เป็นกลาง สำหรับการทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อกที่ได้ทำไป รวมถึงในส่วนของกระบวนการตระหนักรู้ส่วนบุคคลของตนเองด้วย การจัดการนี้สามารถเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ

  การเป็นผู้ทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อกที่มีประสบการณ์, และมีความเชี่ยวชาญ คือกระบวนการของการพัฒนา จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ผู้ทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อกที่มีทักษะชำนาญ จะเริ่มรู้สึกคุ้นเคยเป็นธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆกับงาน ความสามารถและองค์ความรู้เหล่านั้นจะดำรงคงอยู่ในเนื้อในตัว เมื่อนั้น เธอ/เขา จะสามารถเริ่มทำงานกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อกอย่างเป็นปัจเจกด้วยตนเองได้, ในขณะที่ยังคงรักษาการฝึกกระบวนการตระหนักรู้ส่วนบุคคลของตนเองไว้เสมอ และยังคงการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในตัวงานต่อไป

 2. สำหรับครูวอยซ์ไดอะล็อก

  ไม่มีความจำเป็นที่ผู้ทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อก (Voice Dialogue facilitators) จะต้องมาเป็นครูวอยซ์ไดอะล็อก (Voice Dialogue teachers), แต่หากต้องการทำเช่นนั้น, อันดับแรกผู้นั้นจำเป็นต้องมีคำมั่นที่จะใช้งานวอยซ์ไดอะล็อก ทั้งในกระบวนการส่วนตัวของตนเอง และในการทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อกให้กับผู้อื่น ตามประสบการณ์ที่ผ่านมาของเรา กระบวนการในการที่จะก้าวเข้ามาเป็นครูวอยซ์ไดอะล็อกนั้น ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆดังนี้ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นต้องมีเพิ่มเติมเพื่อที่จะทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อก :

  1. เป็นผู้ทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อกที่มีประสบการณ์ (อย่างน้อย 3-5 ปี)
  2. เป็นผู้ช่วยสอนในหลักสูตรฝึกฝนงานวอยซ์ไดอะล็อก
  3. การฝึกสอนส่วนต่างๆ ภายใต้การดูแลจากผู้มีประสบการณ์ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกด้วย
  4. มีประสบการณ์และทักษะ ในการใช้พลังงานต่างๆในกระบวนการกลุ่ม
  5. มีทักษะด้านการสอน และด้านการดูแลพลวัตรกลุ่ม

แนวทางจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณ หมายความถึง พฤติการณ์ของผู้ทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อก และครูวอยซ์ไดอะล็อก ทั้งต่อผู้เข้ารับกระบวนการ, นักเรียน และต่อผู้ร่วมงาน สิ่งต่างๆที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ คือบางส่วนจากคุณค่าที่เราพิจารณาเห็นว่ามีความสำคัญมากที่สุด สำหรับผู้ทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อก หรือครูวอยซ์ไดอะล็อก :

* ปฏิบัติวิชาชีพ/ครูวอยซ์ไดอะล็อก, โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่ได้ผ่านการฝึกเฉพาะทางมาในงานด้านจิตวิทยาคลีนิค, จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อที่จะสังเกตเห็นได้ ถึงสัญญาณเตือนต่างๆ ที่บ่งบอกถึงอาการเจ็บป่วยทางจิตเวช/ภาวะถูกรบกวนทางจิตในรูปแบบต่างๆ - โรคจิต, อาการซึมเศร้า, ภาวะผิดปรกติทางบุคลิกภาพรูปแบบต่างๆ, ฯลฯ - ความรู้ความเข้าใจเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติวิชาชีพ/ครูวอยซ์ไดอะล็อก, ได้ยิ่งกว่าสิ่งอื่นๆ, ที่จะตัดสินใจว่าเมื่อใดที่ตนไม่ควรทำงานกระบวนการ/ให้การฝึกฝนกับผู้หนึ่งผู้ใด แต่ควรที่จะส่งต่อบุคคลนั้นให้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีความสามารถเหมาะสมกับกรณีแทน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม, งานวอยซ์ไดอะล็อกไม่สามารถใช้ทดแทนการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ได้

แนวทางสำหรับทำเนียบรายชื่อผู้เห็นพ้องกับ ไอวีดีเอ

เพื่อลงชื่อไว้ในทำเนียบรายชื่อผู้เห็นพ้องตามข้อตกลงร่วมวอยซ์ไดอะล็อกนานาชาติ ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในทำเนียบรายชื่อนี้ คาดหวังว่าสมาชิกในรายชื่อจะรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ตนใส่ไว้ และคอยปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี ข้อมูลทั้งหมดควรสามารถตรวจสอบได้

*****

เอกสารชุดนี้สำเร็จลุล่วงได้ โดยความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นในระดับนานาชาติ

หากต้องการติดต่อกลุ่มผู้ร่างข้อตกลงร่วม ไอวีดีเอ:

Geneviève Cailloux, ฝรั่งเศส, cailloux.genevieve(at)gmail.com
Pierre Cauvin, ฝรั่งเศส, pierre@osiris-conseil.com
Maria Daniels, เนเธอร์แลนด์, maria@mariadaniels.nl
Miriam Dyak, สหรัฐอเมริกา, miriam@thevoicedialogueinstitute.org
J'aime Ona Pangaia, สหรัฐอเมริกา, vdcnw@comcast.net
Robert Stamboliev,เนเธอร์แลนด์, info@voicedialogueworld.com
Judith Tamar Stone, สหรัฐอเมริกา, Judith@voicedialogueconnection.com

*****

ฮัล และ ซิดรา สโตน กล่าวเกี่ยวกับ ข้อตกลง IVDA:

“เราขอปรบมือชื่นชมให้กับความพยายามอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย และการทุ่มเทมั่นอย่างต่อเนื่องของทีมบุกเบิกการร่าง IVDA ทีม “Think Tank” ที่เป็นหัวหอกและถือเอาความรับผิดชอบในการพัฒนาเอกสารเหล่านี้ขึ้นมา นี่เป็นการแสดงออกถึงความทุ่มเทอย่างมหาศาลในส่วนของตัวพวกเขาเอง เรารู้สึกยินดีพอใจที่พวกเขาได้ดำเนินขั้นตอนที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างกัน และการรวมตัวกันขึ้น ของชุมชนวอยซ์ไดอะล็อกในระดับนานาชาติ อันกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และเราเข้าใจเป็นอย่างดีว่า พวกเขาได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว ที่จะรวมเอาเนื้อหาที่เพิ่มเติมขึ้นเป็นพิเศษนี้เข้ามาไว้ด้วย

ความพยายามทั้งหมดทั้งมวลนี้ได้สร้างผลลัพท์ที่ยอดเยี่ยม เรารู้สึกว่าเอกสารเหล่านี้ได้รักษาไว้ซึ่งจิตวิญญาณพื้นฐานของตัวงาน - และคุณค่าต่างๆในแบบของงานจิตวิทยา-เชิงจิตวิญญาณ อันเป็นรากฐานที่งานนี้ได้แสดงตัวออกมา แม้ว่าพวกเขาจะมีการนำเสนอเกณฑ์บรรทัดฐานด้วยวัตถุประสงค์ที่จะปกป้องคุณภาพของการทำกระบวนการและการสอนก็ตาม จิตวิญญาณของตัวงานก็ได้รับการปกป้อง ด้วยการสื่อให้สัมผัสได้ ถึงความเป็นกระบวนการอันต่อเนื่อง, การมีพื้นที่ให้กับการวิวัฒน์ของจิตสำนึก (หรือการเผยแสดงออก ของระบบระเบียบแห่งภูมิปัญญาของจักรวาล), และหลีกเลี่ยงการสร้างข้อเรียกร้องที่ตายตัว เพราะเส้นทางของปัจเจกบุคคลแต่ละคน-และกระบวนการเท่าทันสภาพการมีตัวตน-ของคนแต่ละคนนั้น เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนอย่างใคร การมอบคำมั่นต่อการรักษาคุณภาพ และการให้การระมัดระวังป้องกันอย่างเหมาะสม ได้ถูกแสดงไว้เป็นอย่างดี ด้วยการนำเสนอผ่านแนวทางจรรยาบรรณ และการระบุแจกแจงถึงข้อแนะนำต่างๆ ทั้งสำหรับทักษะขั้นพื้นฐานที่ต้องมีก่อน และสำหรับการดำรงคงอยู่ในกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ที่จำเป็นต่อการทำกระบวนการและการสอนอย่างมีความสามารถจริง”

ฮัล สโตน และ ซิดรา สโตน อัลเบียน, กันยายน 2009

*****

ด้านล่างนี้ คือรายชื่อของครูสอนวอยซ์ไดอะล็อก, ผู้ทำกระบวนการวอยซ์ไดอะล็อก, และนักเรียน ที่เห็นพ้องกับข้อตกลงร่วมวอยซ์ไดอะล็อกนานาชาติ นี่ไม่ใช่รายชื่อแนะนำ หากท่านสนใจที่จะทำงานกับผู้ใดผู้หนึ่งในรายชื่อนี้, เป็นความรับผิดชอบของตัวท่านเองที่จะสอบถามถึงระดับความลึกและระยะเวลาที่พวกเขาได้รับการฝึกฝน และระดับประสบการณ์ในงานที่เขามี รายนามสมาชิกทั้งหมดนี้เป็นการแสดงถึงความเห็นพ้องกับข้อตกลงร่วม ไอวีดีเอ

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

A
Gisèle Abécéra (ฝรั่งเศส)
Fernanda Abiuso (อิตาลี)
Youssouf Ahamada (ฝรั่งเศส)
Marco Mura Alberti (อิตาลี)
Marie Albertini-Ratazy (ฝรั่งเศส)
Roberta Amici (อิตาลี)
Daniela Ardenghi (อิตาลี)
Bruno Ardouin (ฝรั่งเศส)
Murray Armstrong (แคนาดา)
Suchadaa Assawaharutai (ไทย)
Association Francophone du Dialogue (ฝรั่งเศส)
Associacion Dialogo de Voces (สเปน)
Associazione Voice Dialogue Italia (อิตาลี)
Marcella Aurini (อิตาลี)

B Return to top

Marien Baerveldt (เนเธอร์แลนด์)
Enrica Baglioni (อิตาลี)
Joseph Bailey (สหรัฐอเมริกา)
Anita Bakker (เนเธอร์แลนด์)
Catherine Balazot (ฝรั่งเศส)
Stefano Balestra (อิตาลี)
Eleonora Baratella (อิตาลี)
Marina Bargellini (อิตาลี)
Maurizio Barilli (อิตาลี)
Ana Barner (ออสเตรเลีย)
Nicolas Barnier (ฝรั่งเศส)
Robin Barre (สหรัฐอเมริกา)
Raphaël Bary (ฝรั่งเศส)
Delphine Batton (ฝรั่งเศส)
Bonnie Beatty (สหรัฐอเมริกา)
Sonia Beghini (อิตาลี)
Chiara Bellardi (อิตาลี)
Patrizia Beltrami (อิตาลี)
Anne-Cécile Benezech (ฝรั่งเศส)
Zohar Berchik (ออสเตรเลีย)
Maud Berdal (ฝรั่งเศส)
Ruth Berlin (สหรัฐอเมริกา)
Christophe Bernard (ฝรั่งเศส)
Bonnie Bernell (สหรัฐอเมริกา)
Donatella Bertagnin (อิตาลี)
Cornelia Bethke (เยอรมนี)
Monique Beulink (เนเธอร์แลนด์)
Rijk Binnekamp (เนเธอร์แลนด์)
Héloïse Blain-Kaltenbach (ฝรั่งเศส)
François Blanchard (ฝรั่งเศส)
Nona Blanchard (สหรัฐอเมริกา)
Véronique Blanchard-Heidsieck (ฝรั่งเศส)
Sarah Blatter Gomez (สวิตเซอร์แลนด์)
Sherry Blossom (แคนาดา)
Frédéric Bocquet (ฝรั่งเศส)
Elisabeth Bogaard (เนเธอร์แลนด์)
François Boizot (ฝรั่งเศส)
Artemisia Bonaldi (อิตาลี)
Mauro Bononi (อิตาลี)
Trudy Boonman (เนเธอร์แลนด์)
Passaporn Boonyachotima (Dis) (ไทย)
Abel Boor (เนเธอร์แลนด์)
Silvana Borile (อิตาลี)
Jean-Bernard Bost (ฝรั่งเศส)
Véronique Bouhafs-Blanchard (ฝรั่งเศส)
Nancy Bragard (ฝรั่งเศส)
Petra Brand (เนเธอร์แลนด์)
Nadine Bret-Rouzaut (ฝรั่งเศส)
Karin Brugman (เนเธอร์แลนด์)
Hind Brunel (ฝรั่งเศส)
Judith Budde (เนเธอร์แลนด์)
Pierfrancesco Bussetti (อิตาลี)

C Return to top

Geneviève Cailloux (ฝรั่งเศส)
Frédéric Calmettes (ฝรั่งเศส)
Elisa Cappelletti (อิตาลี)
Rosella Capra (อิตาลี)
Margherita Capuano (อิตาลี)
Anna Rit Cardelli (อิตาลี)
Letizi Cardoni (อิตาลี)
Bernard Carrère (ฝรั่งเศส)
Dorsey Cartwright (สหรัฐอเมริกา)
Carmela Casciotta (อิตาลี)
Pierre Cauvin (ฝรั่งเศส)
Beatrice Cavallucci (อิตาลี)
Serena Ceccaroni (อิตาลี)
Giancarla Cestaro (อิตาลี)
Somphol Chaisiriroj (ไทย)
Nathalie Champougny (ฝรั่งเศส)
Benoit Charron (ฝรั่งเศส)
Xavier Charron (ฝรั่งเศส)
Maëlle Chassart (ฝรั่งเศส)
Emmanuelle Chaulet (ฝรั่งเศส)
Marie-Agnès Chauvin (ฝรั่งเศส)
Catherine Chemière (ฝรั่งเศส)
Stefania Cimatti (อิตาลี)
Giovanni Civita (อิตาลี)
David Clark (สหรัฐอเมริกา)
Lorena Colarusso (แคนาดา)
Berry Collewijn (เนเธอร์แลนด์)
Stephanie Colony (สหรัฐอเมริกา)
Adrien Constancias (ฝรั่งเศส)
John Cooper (สหรัฐอเมริกา)
Anna Cope Bridges (แคนาดา)
Rosemarie Cordonier-Theler (สวิตเซอร์แลนด์)
Tatiana Cosci (อิตาลี)
Cassandra Cosme DePree (สหรัฐอเมริกา)
Katina Cremona (กรีซ)
Morena Cremonini (อิตาลี)
Céline Czadja (ฝรั่งเศส)

D Return to top

Annie D'Olivera (ฝรั่งเศส)
Mauro Dal Maso (อิตาลี)
Valéxie Dalmon (ฝรั่งเศส)
Maria Daniels (เนเธอร์แลนด์, สเปน)
Florence de Baleine (ฝรั่งเศส)
Véronique De Casteja (ฝรั่งเศส)
Tiziana De Grandi (อิตาลี)
Margie De Kerkhof (ฝรั่งเศส)
Fausto De Magistris (อิตาลี)
Els De Ruyter (เนเธอร์แลนด์)
Frieda de Vries (เนเธอร์แลนด์)
Martin de Waziers (เบลเยียม)
Isabelle Debever (ฝรั่งเศส)
Marie-Odile Debièvre (ฝรั่งเศส)
Henriette Deckers-Posthumus Meyjes (เนเธอร์แลนด์)
Carole Dehais (ฝรั่งเศส)
Flore Delapalme (ฝรั่งเศส)
Peter Dellensen (เนเธอร์แลนด์)
Marion Demeneix (จีน - HK)
Isabelle Demeure (ฝรั่งเศส)
Bridgit Dengel Gaspard (สหรัฐอเมริกา)
Hélène Dercourt (ฝรั่งเศส)
Inge Dessing (เนเธอร์แลนด์)
Vincent Devianne (ฝรั่งเศส)
Ines Di Blasi (อิตาลี)
Lucia Di Pietrogiacomo (อิตาลี)
Leslie Dietz (สหรัฐอเมริกา)
Mary Disharoon (สหรัฐอเมริกา)
Aleth Doat (ฝรั่งเศส)
AnnDobbertin (สหรัฐอเมริกา)
Lyne Dokkes-Naggar (ฝรั่งเศส)
Linda Doornweerd (เนเธอร์แลนด์)
LeAnne Dougherty (สหรัฐอเมริกา)
Elisabeth Douillet (ฝรั่งเศส)
Elena Dragotto (อิตาลี)
Françoise Dubreuil (ฝรั่งเศส)
Gwenaëlle Ducoudré (ฝรั่งเศส)
Gilles Dufour (ฝรั่งเศส)
Laurence Dutoit-Bonte (ฝรั่งเศส)
Niels Smit Duyzentkunst (เนเธอร์แลนด์)

E Return to top

Hanneeke Elich (เนเธอร์แลนด์)
Marion Elichalt-Roesink (ฝรั่งเศส)
Nessa Elila (สหรัฐอเมริกา)
Pierre Eloy (ฝรั่งเศส)
Franca Errani (อิตาลี)
Anne Errécart (ฝรั่งเศส)
Jenna Eyerly (สหรัฐอเมริกา)

F Return to top

Pascale Faivre (ฝรั่งเศส)
Annaguya Fanfani (อิตาลี)
Gianluca Fantini (อิตาลี)
Gerhard Fasser (เนเธอร์แลนด์)
Sandrine Favre (ฝรั่งเศส)
Alessandra Ferretti (อิตาลี)
Maria Grazia Ferretti (อิตาลี)
Laetitia Ferriole (ฝรั่งเศส)
Giuliana Fili (อิตาลี)
Susan Filley (สหรัฐอเมริกา)
Christine Fisette (เบลเยียม)
Framinda Fornoni (อิตาลี)
Anne Frantz (ฝรั่งเศส)
Charlotte Frizon (ฝรั่งเศส)
Nora Fusillo (อาร์เจนตินา)
Thomas Fyot (ฝรั่งเศส)

G Return to top

Manuela Galassi (อิตาลี)
Ellen Galavazi (เนเธอร์แลนด์)
Paul Gale-Baker (ออสเตรเลีย)
Robin Gale-Baker (ออสเตรเลีย)
Isabelle Gallais (ฝรั่งเศส)
Wanda Gallo (อิตาลี)
Marianne Gallon (ฝรั่งเศส)
Gloria Gandini (อิตาลี)
Ora Graviely (อิสราเอล)
Deborah Gavron (สหรัฐอเมริกา)
Marina Gentile (อิตาลี)
Marie-Noëlle Gibert-Langford (ฝรั่งเศส)
Roberta Giorgetti (อิตาลี)
Madeleine Giovachini (ฝรั่งเศส)
Carla Giovetti (อิตาลี)
Valentina Giraldi (อิตาลี)
Monique Giesen (ฝรั่งเศส)
Elmer Goudsmit (ลักเซมเบิร์ก)
Emmanuel Grizaud (ฝรั่งเศส)
Theres Grau (เยอรมนี)
Claudio Graziosi (อิตาลี)
Sarah Gregson (ออสเตรเลีย)
Christel Grenier (ฝรั่งเศส)
René Grimbergen (เนเธอร์แลนด์)
Rob Groeneveld (เนเธอร์แลนด์)
Johanna Grosgurin (ฝรั่งเศส)
Daniela Guerrieri (อิตาลี)
Emilie Guibert (ฝรั่งเศส)
Danila Guidi (อิตาลี)

H Return to top

Lou Haguenauer (ฝรั่งเศส)
Philippine Hakkert (เนเธอร์แลนด์)
Gautier Hankenne (เบลเยียม)
Charles Hauser (อิตาลี)
Aude Hauser-Mottier (สวิตเซอร์แลนด์)
Gert Haringsma (เนเธอร์แลนด์)
Rich Hawkins (สหรัฐอเมริกา)
Raj Hayden (สหรัฐอเมริกา)
Hedy Heijting (เนเธอร์แลนด์)
Judith Hendin (สหรัฐอเมริกา)
Caroline Herault (ฝรั่งเศส)
Elisabeth Herreman (ฝรั่งเศส)
Thomas J. Hester (สหรัฐอเมริกา)
Diane Himmel (สหรัฐอเมริกา)
Ronald Hochstenbach (เนเธอร์แลนด์)
Ria Hopman (เนเธอร์แลนด์)
Rien Hordijk (เนเธอร์แลนด์)
John Humez (ฝรั่งเศส)
Jolanda Hutte (เนเธอร์แลนด์)

I Return to top

Roberta Ianni (อิตาลี)
Fred Ingham (สหรัฐอเมริกา)
Viviana Insacco (อิตาลี)
Anna Ivara (สหรัฐอเมริกา)

J Return to top

Eric Jacquot (ฝรั่งเศส)
Monica Jal (สเปน)
Fabienne Jalocha (เบลเยียม)
Gabrielle Janssen (เนเธอร์แลนด์)
Daniel Jaspar (ฝรั่งเศส)
Anne Jaussiomme (ฝรั่งเศส)
Hélène Jeannet (ฝรั่งเศส)
Martine Marleen Jones (เนเธอร์แลนด์)
Heather Juergensen (สหรัฐอเมริกา)

K Return to top

Jo Kapell (สหรัฐอเมริกา)
Kitty Kater (เนเธอร์แลนด์)
Gordon Keating (สหรัฐอเมริกา)
Florence Kehrer-Bory (สวิตเซอร์แลนด์)
John Kent (อังกฤษ)
Ann Kerr-Linden (แคนาดา)
Cassady Kintner (สหรัฐอเมริกา)
Amala Klep (เบลเยียม)
Frans Kocken (สวีเดน)
Annemieke Kodde (เนเธอร์แลนด์)
Marie-Danièle Koechlin (ฝรั่งเศส)
Prakarn Kohkayasit (Khung) (ไทย)
Zilla Kooij (เนเธอร์แลนด์)
Merlijn Kooyker (เนเธอร์แลนด์)
Yolanda Koumidou-Vlesmas (สหรัฐอเมริกา)
Jitske Kramer (เนเธอร์แลนด์)
Karin Kruisweg (เนเธอร์แลนด์)
Claire-Anne Kunzler (สวิตเซอร์แลนด์)

L Return to top

alima Laamari (ฝรั่งเศส)
Yves Lacomblez (ฝรั่งเศส)
Sara Lacroix (ฝรั่งเศส)
Myriam Ladeuze (เบลเยียม)
Joke Lamers (เนเธอร์แลนด์)
Chris Lankwarden (เนเธอร์แลนด์)
Drue Larson (สหรัฐอเมริกา)
Jacques Laurent (ฝรั่งเศส)
Virginie Lauvaux (เบลเยียม)
Hesther Le Grand (เนเธอร์แลนด์)
Pierre Le Mée (ฝรั่งเศส)
Sylvie Lecomte (ฝรั่งเศส)
Véronique Leleu (ฝรั่งเศส)
Anne-Marguerite Lener (ฝรั่งเศส)
BJ Levy (สหรัฐอเมริกา)
Marijke Leys (เบลเยียม)
Letje Lindermann (เนเธอร์แลนด์)
Philip Ljubicich (สหรัฐอเมริกา)
Claire Lorton (ฝรั่งเศส)
Guillaume Lorton (ฝรั่งเศส)
Rosalba Losito (อิตาลี)
Emilia Luciano (อิตาลี)
Bruno Luirard (ฝรั่งเศส)
Cinzia Luppi (อิตาลี)

M Return to top

Konrad Magnus ((นอรเวย์)
Vittoria Mamoli (อิตาลี)
Jennifer Manlowe (สหรัฐอเมริกา)
Silvia Mantovani (อิตาลี)
Morena Manzini (อิตาลี)
Catherine Marissiaux (ฝรั่งเศส)
Jérôme Maroni (ฝรั่งเศส)
Frédéric Marquet (ฝรั่งเศส)
Gesualda Mascali (อิตาลี)
Christelle Masson (ฝรั่งเศส)
Pascaline Matusiak (ฝรั่งเศส)
Madeleine Matzer (เนเธอร์แลนด์)
Eric Maury (ฝรั่งเศส)
Isabelle Mazur (ฝรั่งเศส)
Marzia Mazzavillani (อิตาลี)
Filomena Mazzuoccolo (อิตาลี)
Cordula Mears-Frei (เยอรมนี)
Rene Meijer (เนเธอร์แลนด์)
Neil Meili (แคนาดา)
Giuseppe Merlino (อิตาลี)
Jane Mery de Montigny (ฝรั่งเศส)
Isabel Meyer (ฝรั่งเศส)
Mary-Jo Meylan (สวิตเซอร์แลนด์)
Céline Meyrignac (ฝรั่งเศส)
Yves Michel (ฝรั่งเศส)
Brenda Miller (สหรัฐอเมริกา)
Christopher Miller (สหรัฐอเมริกา)
Fauso Minesso (อิตาลี)
Anelia Mitova (บัลแกเรียเดนมาร์ก)
Gloria J. Mog (สหรัฐอเมริกา)
Anne-Catherine Molle (เบลเยียม)
Nicola Mongiello (อิตาลี)
Michèle Montagnon (ฝรั่งเศส)
Xavier Morlat (ฝรั่งเศส)
Deborah Morris (สหรัฐอเมริกา)
Anouk Mossel – Leenen (เนเธอร์แลนด์)
Jean Motte (ฝรั่งเศส)
Luce Mottier (ฝรั่งเศส)
Claudine Mousseau (ฝรั่งเศส)
Jennifer Mullen (ออสเตรเลีย)
Ray Mullen (ออสเตรเลีย)
Sandra Muzzi (อิตาลี)

N Return to top

Andrea Naurath (เยอรมนี)
Piero Negri (อิตาลี)
Brooks Newton (สหรัฐอเมริกา)
Rod Newton (สหรัฐอเมริกา)
Astra Niedra (ออสเตรเลีย)
Norbert Nielen (เนเธอร์แลนด์)
Lee Ann Nixon (สหรัฐอเมริกา)
Guillaume Norton-Blanchard (ฝรั่งเศส)
Chris Nunan (เดนมาร์ก)
Rosamond Nutting (ออสเตรเลีย)

O Return to top

Donatella Ocovich (อิตาลี)
Adelheid Oesch (สวิตเซอร์แลนด์)
Jos Olgers (เนเธอร์แลนด์)
Lina Olteanu (อิตาลี)
J'aime ona Pangaia (สหรัฐอเมริกา)
Harriët Ordelman (เนเธอร์แลนด์)
Herma Ottevanger (เนเธอร์แลนด์)

P Return to top

Janny Padelford (สหรัฐอเมริกา)
Alberto Paoletti (อิตาลี)
Nick Papadopoulos (กรีซ)
Giuseppe Pappalardo (อิตาลี)
Caroline Paris (ฝรั่งเศส)
Giulia Parisi (อิตาลี)
Gerd Parquin (เนเธอร์แลนด์)
Elisabetta Parrottino (อิตาลี)
Ugo Patelli (อิตาลี)
Lucia Paulazzo (อิตาลี)
Silvia Pecorari (อิตาลี)
Yves Peigné (ฝรั่งเศส)
Silvia Pelle (อิตาลี)
Alberto Pellegrino (อิตาลี)
Lucas Peltier (ฝรั่งเศส)
Simon Penny (ฝรั่งเศส)
Lietje Perizonius (เนเธอร์แลนด์)
Caterina Perna (อิตาลี)
Christèle Perrot (ฝรั่งเศส)
Jocelyne Perrot (ฝรั่งเศส)
Bonnie Pfeiffer-Winkler (สหรัฐอเมริกา)
Bianca Pierni (อิตาลี)
Desirée Pieters (เนเธอร์แลนด์)
Dominique Pillerel (ฝรั่งเศส)
Teerut Piriyapunyaporn (Noock) (ไทย)
Patrizia Pisaneschi (อิตาลี)
Isabelle Pitre (แคนาดา)
Peggy Pitwell (เนเธอร์แลนด์)
Laura Plessy (ฝรั่งเศส)
Nicolas Pluvinage (ฝรั่งเศส)
Alberto Poda (อิตาลี)
Antoine Poirier (ฝรั่งเศส)
Paola Poluzzi (อิตาลี)
Giancarlo Porta (อิตาลี)
Franck Potié (ฝรั่งเศส)
Laurence Potié (ฝรั่งเศส)
Silvia Pretto (อิตาลี)
Cecile Purcell (อิตาลี)

Q Return to top

Debbie Quigley (สหรัฐอเมริกา)

R Return to top

Patricia Radcliffe (สหรัฐอเมริกา)
Annarita Raffi (อิตาลี)
Mark Raming (สหรัฐอเมริกา)
Florian Renaudin (ฝรั่งเศส)
David Ricatte (ฝรั่งเศส)
Laura Robuffo (อิตาลี)
Anita Roelands (เนเธอร์แลนด์)
Marine Roovers (ฝรั่งเศส)
Cecile Rost (ฝรั่งเศส)
Gabrielle Rotach (อิตาลี)
Camilla Rovelli (อิตาลี)
Paola Rubatta (อิตาลี)
Jodi Rubenstein (สหรัฐอเมริกา)
Silvana Ruggi (อิตาลี)

S Return to top

Jésahel Sabatier (ฝรั่งเศส)
Eliana Sabatini (อิตาลี)
Cecilia Sacchi (อิตาลี)
Marie Saint Marc (ฝรั่งเศส)
Isabelle Saint-Macary (ฝรั่งเศส)
Edy Salvadori (อิตาลี)
Liv Dons Samset ((นอรเวย์)
Giancarla Santini (สวิตเซอร์แลนด์)
Régine Santoni (ฝรั่งเศส)
Ozlem Sariouglu (ตุรกี)
Beth Scanzani (สหรัฐอเมริกา)
Oliver Schneider (เนเธอร์แลนด์)
Silvia Schiano (อิตาลี)
Eelco Schut (เนเธอร์แลนด์)
Lionel Schwartzmann (ฝรั่งเศส)
Susan Schwarz Senstad ((นอรเวย์)
Roberto Seghi Rospigliosi (อิตาลี)
Caroline Serré (เนเธอร์แลนด์)
Sujitta Shanokprasith (Iew) (ไทย)
Trilby Shaw (เนเธอร์แลนด์)
Arsenio Siani (อิตาลี)
Haesook Sim (เกาหลีใต้)
Rocco Simeone (เบลเยียม)
Alice Morgan Simmonds (สหรัฐอเมริกา)
Nathalie Simon-Deluca (ฝรั่งเศส)
Aléna Sindilaire (ฝรั่งเศส)
Pierre Smilovici (ฝรั่งเศส)
Sandrine Smilovici (ฝรั่งเศส)
Julie Smircic (สหรัฐอเมริกา)
Luisa Sorrentino (อิตาลี)
Chiara Sortino (อิตาลี)
Simona Spisni (อิตาลี)
Robert Stamboliev (เนเธอร์แลนด์)
Francesca Starr (สหรัฐอเมริกา)
Jacqueline Stet (เนเธอร์แลนด์)
Suzel Stiffel (ฝรั่งเศส)
Annie Stoker (อังกฤษ)
Judith Tamar Stone (สหรัฐอเมริกา)
Cindy Streng (เนเธอร์แลนด์)
Sofieke Suidman (เนเธอร์แลนด์)
Jo-Tzu (Joyce) Sun (สหรัฐอเมริกา)
John Swaner (สหรัฐอเมริกา)

T Return to top

Pomg Sathorn Tantiritthisak (ไทย)
Daniele Tarozzi (อิตาลี)
Mudovic Tatoulian (ฝรั่งเศส)
Theresa Taylor (สหรัฐอเมริกา)
Ilona ten Boer (เนเธอร์แลนด์)
Bruno Thévenin (ฝรั่งเศส)
Carol Thomas (สหรัฐอเมริกา)
Catherine Thomé (ฝรั่งเศส)
Christine Thuillat-Lenoir (ฝรั่งเศส)
Pavel Tkachev (รัสเซีย)
Neva Tolloi (อิตาลี)
Antonella Tomasso (อิตาลี)
Silvia Claudia Toti (อิตาลี)
Lauren Town (ฝรั่งเศส)
Bernard Tran (ฝรั่งเศส)
Pornpit Treebupachatsakul (Nui) (ไทย)
Daniela Triassi (อิตาลี)
Thanyakamol Tritrakarn (Da) (ไทย)
Auxilia Tromp (เนเธอร์แลนด์)
Romuald Troxler (ฝรั่งเศส)
Victor Troyano (ฝรั่งเศส)
Marino Tuveri (ฝรั่งเศส)
Marion Twiesselmann (เบลเยียม)
Jackie Kapua Tyler (สหรัฐอเมริกา)

U Return to top

Giusy Ulivieri (อิตาลี)

V Return to top

Brigitte van Ardenne (เนเธอร์แลนด์)
Wilco Van Brandenburg (เนเธอร์แลนด์)
Lucie Van De Voorde (ฝรั่งเศส)
Martine Van Den Bosch (เนเธอร์แลนด์)
Freya Van Den Bossche (เบลเยียม)
Silvia van de Werve (เนเธอร์แลนด์)
Janine van Hees (เนเธอร์แลนด์)
Paul van t Veld (เนเธอร์แลนด์)
Jasper Van Well (เนเธอร์แลนด์)
Bertien Van Woelderen (เนเธอร์แลนด์)
Lisa Varkevisser (เนเธอร์แลนด์)
Donna Varnau (สหรัฐอเมริกา)
Ginetta Vasini (อิตาลี)
Michèle Vayn (ฝรั่งเศส)
Bovorn Veerawatananan (Ick) (ไทย)
Luisella Ventura (อิตาลี)
Isabella Venturi (อิตาลี)
Barbara Veraldi (อิตาลี)
Chantal Verzaux (ฝรั่งเศส)
Paolo Vezzali (อิตาลี)
Federica Vignoli (อิตาลี)
Monica Villa (อิตาลี)
Variwan Vitayathanagorn (Soy) (ไทย)
Voratida Vitayathanagorn (Mameaw) (ไทย)
Salvador Vivas (สเปน)
Donatella Volturo (อิตาลี)
Franciska Kali Von Koch (สวีเดน)
Pornpimon Vonganan (Ju) (ไทย)

W Return to top

Isabelle Walther (เยอรมนี)
Dave Waugh (แคนาดา)
Elease Welch (สหรัฐอเมริกา)
Bill Whittier (แอฟริกาใต้)
Sytze Wierda (เนเธอร์แลนด์)
Marjon Wijsman-Van Der Vossen (เนเธอร์แลนด์)
Jane Winter (สหรัฐอเมริกา)
Olwen Wolfe (ฝรั่งเศส)
Yvonne Wolsink (เนเธอร์แลนด์)
Marion Wolters (เนเธอร์แลนด์)
Catherine Wuillaume Ferris (เนเธอร์แลนด์)

X Return to top

Y Return to top

Tamara Yates (สหรัฐอเมริกา)
Melissa Yeary (สหรัฐอเมริกา)
Nancy Yeates (สหรัฐอเมริกา)
Nancy Young (สหรัฐอเมริกา)

Z Return to top

Esther Zahniser (อังกฤษ)
Ilaria Zamboni (อิตาลี)
Patrizia Zanaboni (อิตาลี)
Cinzia Zanier (อิตาลี)
Francesca Zanolla (อิตาลี)
Angela Zanotti (อิตาลี)
Lucia Zerbinati (อิตาลี)
Marcus Zeven-Jansen (เนเธอร์แลนด์)
Jetske Zijlstra (เนเธอร์แลนด์)
Sonia Ziliotto (อิตาลี)
Michael Zimmerman (อังกฤษ)
Sabine Zinsberger (เยอรมนี)
Monique Zomer (เนเธอร์แลนด์)
Luisa Zoni (อิตาลี)
Hilde Zuurman (เนเธอร์แลนด์)
Ruud Zuurman (เนเธอร์แลนด์)


ปรับปรุงล่าสุด : 27 พฤศจิกายน 2022